ઘરે બેઠા મોબાઈલ થી ચુંટણી કાર્ડ માં નામ, જન્મ તારીખ, સરનામું બદલો આ રીતે

ચૂંટણી કાર્ડમાં સરનામું બદલવા મહિતી ( Chutani card Address Change) : મતદાર યાદી માં સંપૂર્ણ સરનામું સુધારવા માટે (matdar yadi Address change) ફોર્મ નું-૮-ક ભરવાનું હોય છે. ફોર્મ ઓનલાઈન/ઓફલાઇન ભરતી વખતે નીચે મુજબની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું. વોટિંગ કાર્ડ નંબર (ચૂંટણી કાર્ડ નંબર) સાચો લખવા અને વિધાનસભા સાચી પસંદ કરવી.

મતદાર હેલ્પલાઈન એપ

ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) એ Android અને iOS વપરાશકર્તાઓ માટે વોટર હેલ્પલાઇન એન્ડ્રોઇડ એપ લોન્ચ કરી છે. મતદારો માટે ઓનલાઈન સેવાઓ મેળવવા માટે લોકો હવે વોટર હેલ્પલાઈન એપ (APK) ડાઉનલોડ કરી શકશે. લોકો મતદાર ઓળખ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકે છે, મતદાર યાદીમાં નામ શોધી શકે છે, મતદાર યાદી શોધી શકે છે, ફરિયાદ કરી શકે છે અને ફોર્મ ભરી શકે છે.

મતદાર હેલ્પલાઈન એપ સુવિધાઓ

મતદાર હેલ્પલાઈન એપનો હેતુ દેશભરના મતદારોને સિંગલ પોઈન્ટ સેવા અને માહિતી પ્રદાન કરવાનો છે. એપ ભારતીય મતદારોને નીચેની સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે:-

 • મતદાર શોધ: અહીં લોકો મતદાર યાદીમાં તેમનું નામ ચકાસી શકે છે
 • મતદાર નોંધણી ફોર્મ: નવા મતદાર નોંધણી માટે અથવા અલગ વિધાનસભા મતદારક્ષેત્રમાં જતા મતદારો માટે, વિદેશી મતદારો માટે, મતદાર યાદીમાં કાઢી નાખવા અથવા વાંધો, વિધાનસભાની અંદર પ્રવેશ અને સ્થાનાંતરણ માટે ઓનલાઈન ફોર્મ સબમિટ કરવું.
 • ફરિયાદ નોંધણી: ચૂંટણી સેવાઓ સંબંધિત ફરિયાદો નોંધવા અને તેમના નિકાલની સ્થિતિને ટ્રેક કરવા.
 • મતદાર, ચૂંટણીઓ, ઈવીએમ અને પરિણામો પરના FAQ: ઉમેદવારો મતદાર, ચૂંટણી, ઈવીએમ અને પરિણામો પર વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો ચકાસી શકે છે.
 • ઓનલાઈન મતદારો અને ચૂંટણી સેવાઓ: મતદારો અને ચૂંટણી અધિકારીઓ માટે સેવાઓ અને સંસાધનો.
 • ચૂંટણી શેડ્યૂલ: તમારા વિસ્તારમાં ચૂંટણી શેડ્યૂલ શોધો
 • સ્પર્ધકોની માહિતી: બધા અરજદારો, તેમની પ્રોફાઇલ, ચૂકવણીની સૂક્ષ્મતા, સંસાધનો, ફોજદારી કેસ તપાસો
 • મતદાન અધિકારીઓની વિગતો: મતદાન અધિકારીઓને શોધો અને કૉલ કરો: BLO, ERO, DEO અને CEO
 • મત આપ્યા પછી સેલ્ફી પર ક્લિક કરો: મત આપ્યા પછી સેલ્ફી પર ક્લિક કરો અને અધિકૃત મતદાર હેલ્પલાઇન એપ ગેલેરીમાં દર્શાવવાની તક મેળવો.
 • ઉમેદવારોની યાદી ડાઉનલોડ કરો: સ્પર્ધાત્મક ઉમેદવારોની યાદી PDF ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરો અને પ્રિન્ટ આઉટ લો.

 ચૂંટણી કાર્ડમાં સરનામું બદલવા મહિતી ( Chutani card Address Change) :

 • મતદાર યાદી માં સંપૂર્ણ સરનામું સુધારવા માટે (matdar yadi Address change) ફોર્મ નું-૮-ક  ભરવાનું હોય છે. ફોર્મ ઓનલાઈન/ઓફલાઇન ભરતી વખતે નીચે મુજબની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું.
 • વોટિંગ કાર્ડ નંબર (ચૂંટણી કાર્ડ નંબર) સાચો લખવા અને વિધાનસભા સાચી પસંદ કરવી. વિધાનસભાનું નામ અને ભાગ નંબર ખબર ના હોય તો ચૂંટણી કાર્ડના  પાછળના ભાગમાં લખેલા વિધાનસભાનુ નામ જોઈ લેવું. અને તેના આધારે ફોર્મ ભરવું . તમામ ઈમેજ સ્પષ્ટ વાંચી શકાય તેવી હોવી જોઈએ.
 • અન્ય વિધાનસભામાં રહેવા ગયા હોય તો જો વિધાનસભામાં રહેવા ગયા હોય ત્યા મતદાર યાદી  ફોર્મ-6 ભરવું અને તેમાં જુના ચૂંટણી કાર્ડ નંબર ફરજીયાત લખવાનો. તેના માટે મતદાર યાદી ફોર્મ 8- ક ભરવું નહીં, ફોર્મ 8-ક  ફક્ત એક જ વિધાનસભામાં એક સરનામાં થી બીજા સરનામાં પર રહેવા ગયા હોય તો તે સુધારવા માટે જ ભરવુું
 • રહેઠાણનો પુરાવો હાલમાં પોતાના અથવા પોતાના ફેમિલી મેમ્બરના નામનુ લાઈટબીલ/વેરાબીલ/ગેસ બીલ, (ભાડાનું મકાન હોય તો ભાડા કરાર ફરજિયાત જોડવું ),
 • કુટુંબના સભ્ય અથવા પડોસીનો ચુંટણી કાર્ડ નંબર ફેમિલી ડિટેલ્સ માં ફરજિયાત લખવો ,
 • એક વ્યક્તિએ એક ચૂુંટણી કાર્ડમા કોઈ પણ સુધારા-વધારા માટે ફકત એક જ ફોર્મ ભરવુ વારંવાર ફોર્મ ભરવા નહી કે જેથી રીજેક્ટ ના થાય. અને મોબાઈલ નંબર ફરજિયાત લખવા.

ચૂંટણી કાર્ડમાં સરનામું બદલવા ઓફલાઇન(મેન્યુઅલ) ફોર્મ ભરવા માટે:

 1. અવારનવાર મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ થતો હોય છે તે દરમિયાન આપના મતદાન બુથના સરકાર નિયુક્ત BLO (બુથ લેવલ ઓફિસર) નો સંપર્ક કરવો. અને ફોર્મ ભરવુું.
 2. આપની વિધાનસભા ને લગતી ચૂંટણી કચેરીનો સંપર્ક કરી ફોર્મ ભરી શકો છો.

ઓફલાઇન ચૂંટણી કાર્ડમાં સરનામું બદલવા ફોર્મ 8 (ક) ડાઉનલોડ કરવા માટે >>> અહિ ક્લિક કરો

મતદાર યાદી માંથી નામ કમી કરવા માટે :

matdar yadi name change:
 • મતદાર યાદીમાં નામ કમી કરવા માટે ફોર્મ નું-7  ભરવાનું હોય છે. ફોર્મ (matdar yadi online) ઓનલાઇન/ઓફલાઇન ભરતી વખતે નીચે મુજબ ની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું.
 • વોટીંગ કાર્ડની ઝોરોક્ષ અને જ્યાં SHIFT થયા હોય તે જગ્યાનુું કોઇપણ એક ડોકયુમેન્ટ પાસ પોર્ટ/આધાર કાર્ડ/ હાલનુું પોતાના અથવા પોતાના ફોમીલી મેમ્બરના નામનુ લાઇટબીલ/વેરાબીલ/ મેરેઝ સર્ટી પૈકીનો કોઈ પણ એક પુરાવો ફરજિયાત જોડવો.
 • વોટિંગ કાર્ડ નંબર (ચુંટણી કાર્ડ નંબર) સાચો લખવો અને વિધાનસભા સાચી પસંદ કરવી .
 • વિધાનસભાનું નામ અને ભાગ નંબર ખબર ન હોય તો ચૂંટણી કાર્ડના પાછળના ભાગમાં લખેલા વિધાનસભાનું નામ જોઈ લેવું. અને તેના આધારે ફોર્મ ભરવું .
 • તમામ ઈમેજ સ્પષ્ટ વાંચી શકાય તેવી હોવી જોઈએ.
મતદાર યાદીમાં નામ કમી કરવા ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અને મતદાર યાદી સુધારો માટે લિંક: 

મતદાર યાદી ઓનલાઈન ફોર્મ-7 >>> અહિ ક્લિક કરો

મતદાર યાદીમાંથી નામ કમી કરવા ઓફલાઇન(મેન્યુઅલ) ફોર્મ ભરવા માટે:

 1. અવારનવાર મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ થતો હોય છે તે દરમિયાન આપના મતદાન બુથના સરકાર નિયુક્ત BLO (બુથ લેવલ ઓફિસર) નો સંપર્ક કરવો અને મેન્યુઅલ ફોર્મ ભરવુું.
 2. આપની વિધાનસભા ને લગતી ચૂંટણી કચેરીનો સંપર્ક કરી ફોર્મ ( matdar yadi from) ભરી શકો છો.

ચુંટણી કાર્ડમાં નામ, જન્મ તારીખ, સરનામું બદલો ઘરે બેઠા મોબાઈલ દ્વારા ચાલો તેના વિશે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જાણીએ

1. નેશનલ વોટર્સ સર્વિસ પોર્ટલ અથવા NVSP પર જાઓ અને ત્યાં લોગ ઓન કરો. તેની લિંક http://www.nvsp.in છે. 2. કરેક્શન ઓફ એન્ટ્રીઝ ઈન ઇલેક્ટ્રોલ રોલ ” પર જાઓ અને તેના પર ક્લિક કરો. 3. એક નવું પેજ ખુલશે જેમાં “ફોર્મ 8” પર ક્લિક કરો. 4. આ તમને વાસ્તવિક પેજ પર લઈ જશે જ્યાં તમે મતદાર કાર્ડ સુધારણા માટે અરજી કરી શકો છો. 5. અહીં આપેલ ફોર્મમાં નીચેની વિગતો દાખલ કરો

રાજ્ય અને વિધાનસભા/સંસદીય મતવિસ્તાર કે જેમાં તમે રહો છો તે તમારા કુટુંબ વિશેની વિગતો આપો, જેમાં નામ, મતદાર યાદી ભાગ નંબર, સિરિયલ નંબર, લિંગ અને તમારા પિતા/માતા/પતિનું નામ અને ઉંમર નામનો સમાવેશ થાય છે, જો તમારી પાસે મતદાર ઓળખ કાર્ડ હોય તો તમારું પૂરું સરનામું દાખલ કરો. કાર્ડ નંબર, ઈશ્યૂની તારીખ, રાજ્ય જ્યાંથી તે આપવામાં આવ્યું હતું અને જે મતદારક્ષેત્ર માટે તે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું જેવી વિગતો આપો. એકવાર આ વિગતો દાખલ થઈ જાય પછી તમારે તેના વિશેની માહિતી આપતા દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાના રહેશે. આમાં તમારો નવીનતમ ફોટોગ્રાફ, માન્ય ID અને સરનામાનો પુરાવો આપવાનો રહેશે.

આ બાદ આગળ વિગતો પસંદ કરો કે જેને સુધારવા/બદલવાની જરૂર છે, આ ચોક્કસ કિસ્સામાં તમારે “મારું નામ” કહેતા ટેબ પર ક્લિક કરવું પડશે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે પ્રક્રિયા ફક્ત તમારા મતદાર IDમાં નામ જ બદલે છે.

 • તમે જ્યાંથી અરજી કરો છો તે શહેરનું નામ લખો.
 • તમારા મતદાર IDમાં જે તારીખે નામ સુધારવાની વિનંતી કરવામાં આવી રહી છે તેનો ઉલ્લેખ કરો.
 • તમારી સંપર્ક માટેની માહિતી જેમ કે મોબાઈલ નંબર, ઈમેઈલ આઈડી આપો.
 • તમે આપેલી માહિતી ચકાસો અને “સબમિટ કરો” ટેબ પર ક્લિક કરો.
 • જો બધી માહિતી સાચી હશે તો ECI માહિતીની ખરાઈ કરશે અને સુધારાને સામેલ કરશે.

Gujarat Labour Cycle Yojana | ગુજરાત સાઇકલ યોજના

Tabela Loan Yojana Gujarat 2023 | તબેલા લોન યોજના

E Shram Payment Status Check 2023

Leave a Comment